Dessa allmänna villkor gäller mellan Sporthyra i Norden AB (”Sporthyra”), org.nr: 556929-2336, Solbräckegatan 33, 442 45 Kungälv, och den som i egen person (”kunden”) träffar avtal med Sporthyras konceptbutiker, ombud eller genom hyr online. Dessa villkor gäller för hyra och köp av vintersportutrustning och andra tjänster som Sporthyra tillhandahåller.

Åldersgräns och legitimation

För att få hyra utrustning av Sporthyra ska kunden vara 18 år och kunna uppvisa giltig legitimation.

Sporthyras ansvar

Sporthyra ansvarar gentemot kunden för vad denna har att fodra av avtalet. Uppgifter på hemsida (www.sporthyra.se) och i annan centralt styrd information är bindande för Sporthyra, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom, och kunden tydligt informerats om ändringen. Sporthyra reserverar sig mot eventuella pris- eller tryckfel. Kunden får en skriftlig bekräftelse på sin betalade förbokning och andra nödvändiga handlingar. Kunden har rätt att få tillbaka hela hyrbeloppet om den hyrda produkten blivit obrukbar genom normal användning av den reklamerade produkten. Utrustningen som kunden hyr av Sporthyra förblir Sporthyras egendom innan, under och efter hyrperioden.

Kundens ansvar

Utrustning
Kunden ansvarar för hyrd utrustning och använder utrustningen på eget bevåg. Utrustningen får utsättas för normalt slitage vilket innebär det slitage som uppstår vid ändamålsenlig användning av produkten. Om utrustningen av Sporthyra bedöms som ej ändamålsenligt använd kommer en reparations- och/eller återställningskostnad att debiteras kunden. Om utrustningen blir obrukbar till följd av onormalt slitage eller blir stulen är kunden ersättningsskyldig och kunden betalar för vad kostnaden är för att återställa produkten till samma skick som vid hyrtillfället, dock högst begagnatpriset för produkten. Om belagsreparation är nödvändig efter kunds användning tar Sporthyra ut en avgift om 299 kr. Vallningsbara längdskidor skall vara rengjorda vid återlämning, om ej tar Sporthyra ut en avgift om 149 kr.

Återlämning: Kunden ska lämna tillbaka hyrutrustningen i samma fysiska butik som den hyrts i om inte annan överenskommits mellan Sporthyra och kunden. Vid försenad återlämning debiterar Sporthyra kunden med en dagshyra av hyrutrustningen för varje utebliven dag som utrustningen ej blivit återlämnad.

Betalningsvillkor

Betalning
Vid förbokning av utrustning betalas hela summan vid bokningstillfället, eller om annat överenskommits mellan partnerna. Vid direktuthyrning av säsong och/eller korttidshyra betalas hela summan vid hyrtillfället. Ingen återbetalning sker vid påbörjad hyraperiod. Genom att kunden erlägger betalning godkänner kunden dessa Allmänna Villkor.

Avbokning:
Vid avbokning senast tre dagar innan utlämningsdatumet betalas hela hyrbeloppet tillbaka. Sker avbokningen mindre än tre dagar innan utlämningstillfället krävs läkarintyg för att få erlagt hyrbelopp tillbaka. Har kunden ej ett giltigt läkarintyg förbehålls Sporthyra rätten att ej betala tillbaka hyrbeloppet.

Definition av hyrperioder

Säsongshyra av vinterutrustning avser hyrperioden 1 maj 2022 till 30 april 2023 och gäller vid hyra i Sporthyras konceptbutiker och via Sporthyras Hyr online. 1-dagshyra ger kunden rätt till en resdag. 2-4 dagarshyra ger kunden rätt till upp till 2 resdagar. Vid hyrperioden 5-8 dagar har kunden rätt till upp till tre resdagar. Kunden skall kunna styrka antal åkdagar i backe/anläggning. Säsongshyra av sommarutrustning avser hyrperioden 1 april 2022 till 30 november 2022.

Byte av hyrutrustning

Butik
Byte av pjäxor och snowboardboots är kostnadsfritt. Vid byte av alpinskidor/snowboard/skridskor tar Sporthyra ut en avgift på 149 kr per par. Om kunden önskar att byta till en utrustning i en dyrare prisklass tillkommer också mellanskillnaden. Ingen återbetalning sker vid byte till billigare utrustning.

Hyr online
Vid byte av alpin-, längdpjäxor, snowboardboots och skridskor tar Sporthyra ut en avgift på 49 kr per par samt fraktavgift som kunden står för. Vid byte av alpin- och längdskidor och snowboard tar Sporthyra ut en avgift på 149 kr per par samt fraktavgift som kunden står för. Om kunden önskar att byta till en utrustning i en dyrare prisklass tillkommer mellanskillnaden samt fraktavgift. Ingen återbetalning sker vid byte till billigare utrustning.

Hyrutrustningens beskaffenhet

Utrustningens skick, egenskaper och teknisk natur kan variera från utrustning till annan, likaså sorteringen, modell, storlekar och längder inom varje produktkategori.

Köp av hyrutrustning

Vid köp av hyrutrustning reduceras hyrproduktens begagnatpris med 50% av kostnaden för den senast genomförda hyrperioden. Kunden betalar mellanskillnaden för att köpa loss hyrutrustningen. Ingen ångerrätt eller återbetalning sker efter köp av begagnad hyrutrustning.

Personuppgiftslagen (PUL) och dataskyddsdirektivet (GDPR)

Genom att erlägga betalning för hyrperioden samtycker kunden till att personuppgifter får behandlas av Sporthyra. Syftet är att möjliggöra sedvanlig kundadministration och att tillförsäkra att Sporthyra har tillgång till tillförlitlig persondokumentation samt att administrera och behandla eventuella sak- och personskador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera kunden om Sporthyras utbud och erbjudanden.

För en sammanställning v vilka personuppgifter vi sparar och hur vi använder dem, se vår integritetspolicy

Köp av konfektionsvaror online

Ångerrätt
Kunden har 14 dagars ångerrätt efter det att varan mottagits. Kunden har rätt att öppna förpackningen för att kontrollera att varan är felfri, men den måste skickas tillbaka i väsentligt oförändrat skick. Vid retur tillkommer en returfrakt som kunden står för. Om kunden önskar att returnera ett köp kontaktar kunden Sporthyra så informerar vi om tillvägagångssätt för att skicka tillbaka varan. När Sporthyra fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad betalar Sporthyra tillbaka det belopp kunden har betalat, inklusive fraktavgift, så fort som möjligt, dock senast 30 dagar efter det att Sporthyra fått tillbaka varan.

Byte
Om kunden önskar att byta en vara tillkommer fraktavgift. Om kunden väljer att byta till en vara i en annan prisklass får kunden tillbaka, alternativt betalar, mellanskillnaden. Kontakta Sporthyras kundtjänst för information om hur ett byte görs.

Reklamation
Om kunden vill reklamera en vara kontaktar kunden Sporthyras kundtjänst och får information om hur kunden skickar tillbaka varan. Vid reklamation står Sporthyra för frakten

Force Majeure

Väsentliga omständigheter utanför Sporthyras kontroll, exempelvis naturkatastrofer, strejk, lockout, eldsvåda, krig eller liknande krigstillstånd, berättigar Sporthyra att häva avtalet utan skyldighet att betala skadestånd.

Geografisk avgränsning

Vid beställning med hemleverans levererar Sporthyra till leveransadresser inom Sverige.

Betalning med faktura via Svea Ekonomi

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Sporthyra överlåtna till Svea Ekonomi AB.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar.

Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Delbetalning via Svea Ekonomi

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Har du några frågor så kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68 %. Läs mer: Allmänna villkor för kontokredit och Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI).