Turskidor

Behåll utrustning till 2025-04-30, bara 3 299:- med säsongshyra

Med Sporthyras turskidpaket tar du dig över fjället, genom skogen och över isarna utan problem. Turskidans bredd ger god bärighet oavsett underlag och stålkanterna gör skidan pålitlig och lättmanövrerad i varierad terräng.

Stighudar ingår ej.