Vi på Sporthyra är glada att ingå samarbete med en av Sveriges största plattformar för friskvårdshantering i företag, Wellnet. Genom Wellnets internetportal kan anställda hyra cyklar, skidor, köpa gymkort etc. Resultatet blir att fler anställda aktiverar sig och tillägnar sig en mer hälsofrämjande livsstil.

Wellnet, Sveriges första (och enda) friskvårdshus på
Internet,grundades i april 2005. Konceptet är enkelt:
att underlätta för företag och deras anställda att dra
nytta av sina friskvårdspengar genom att förmedla
ett stort urval av kvalificerade friskvårdstjänster
via Internet.