Sporthyra växer. Vi tackar så hjärtligt(!) för mottagandet vi fått i de städer som vi etablerat våra butiker och ombud i, och vi vill nu fortsätta vår resa och ge hela Sverige närhet till hyrkonceptet. Därför kommer vi att utöka vårt butiks- och ombudsnätverk till vintern 2014-2015 och vårt mål är att täcka hela landet. Från nordligaste norr till sydligaste söder.

Är du, eller någon du känner, intresserad av att öppna en Sporthyrabutik eller ett Sporthyraombud i din stad? Kontakta då Erik Liljeberg på 0723-27 93 80 eller erik.liljeberg@sporthyra.se.