Vi vill att du ska känna dig helt trygg med att nyttja våra tjänster. Oavsett var i landet du bor och oavsett om du besöker någon av våra butiker under ordinarie öppettider eller bokar tid för avskild utprovning!

Att hyra i butik under ordinarie öppettider

I butikerna finner du information om 2 meters avstånd under ordinarie öppettider och vi är måna att göra rent gemensamma ytor och vi släpper inte in fler än 50 personer i lokalerna. Vi följer också lokala föreskrifter och rekommendationer beroende på vilken av våra butiker du besöker i landet.

Till dig som önskar – boka avskild  utprovning!

Vi erbjuder också avskild hjälp med utprovningen vid hyrning, du och din familj! Dessa tider finns att boka 1 timme innan din lokala butik öppnar och 1 timme efter att butiken officiellt stängt. Mejla eller ring för att boka avskild utprovning,. Vi behöver 3 dagars framförhållning för att kunna genomföra bokningen p.g.a. många bokningsförfrågningar.


Vi håller oss uppdaterade!

Vi håller oss uppdaterade kring utvecklingen och följer alla rekommendationer från våra myndigheter. Aktuell information om utvecklingen av covid-19 finns hos Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/


Ytterligare frågor

Om du har några ytterligare frågor är du alltid välkommen att ringa eller mejla din närmaste Sporthyrabutik, eller kontakta oss på info@sporthyra.se.