Som Sporthyrakund konsumerar du smartbåde ur ett ekonomiskt och ur ett klimatperspektiv. 
Vi tror på den nya tidens konsumtionstrend som tar oss bort från ”slit- och slängsamhället” och som möjliggör att utrustningen kommer till glädje och delas av flera. Vår modell leder till att jordens resurser bevaras, skapar förutsättningar för ett bättre klimat och samtidigt en billigare och roligare sporthandel för oss alla!

När du hyr din utrustning hos Sporthyra tar vi till vara på våra begränsade resurser på bästa sätt. Genom att flera kunder får glädje av samma utrustning undviker vi onödiga utsläpp som produktion av ny sportutrustning hade orsakat, och vi säkerställer samtidigt att utrustningen används optimalt under utrustningens livslängd. Du får också tillgång till en större utrustningsmängd och kan byta utrustning efter säsong och önskemål. Du säkerställer också att du alltid har tillgång till toppmodern och nyservad utrustning. I vår affärsmodell finns ingen motsättning mellan kvalitet, kvantitet, ekonomi och klimat. Hos oss går det hand i hand.

CircularEconomy.se


“Framtidsvänliga, cirkulära affärsmodeller skapar både affärsnytta och är resurseffektiva. Sporthyras sätt att ge människor möjlighet att välja tillgång till sportutrustning framför ägande är just en sådan affärsmodell – och därmed ett lysande exempel på cirkulär ekonomi i praktiken.”
– Tobias Jansson, skribent och föreläsare inom cirkulär ekonomi.