Klimatsmart konsumtion
Som Sporthyrakund konsumerar du smartbåde ur ett ekonomiskt och ur ett klimatperspektiv. Vi tror på den nya tidens konsumtionstrend som tar oss bort från ”slit- och slängsamhället” och som möjliggör att utrustningen kommer till glädje och delas av flera. Vår modell leder till att jordens resurser bevaras, skapar förutsättningar för ett bättre klimat och samtidigt en billigare och roligare sporthandel!

När du hyr din utrustning hos Sporthyra tar vi till vara på våra begränsade resurser på bästa sätt. Genom att flera kunder får glädje av samma utrustning undviker vi koldioxidutsläpp som produktion av ny sportutrustning hade orsakat och vi säkerställer samtidigt att utrustningen används optimalt under utrustningens livslängd. Du får också tillgång till en större utrustningsmängd och kan byta utrustning efter säsong och önskemål. Du säkerställer också att du alltid har tillgång till toppmodern och välservad utrustning. I vår affärsmodell finns ingen motsättning mellan kvalitet, ekonomi och klimat. Hos oss går det hand i hand!

CircularEconomy.se


“Framtidsvänliga, cirkulära affärsmodeller skapar både affärsnytta och är resurseffektiva. Sporthyras sätt att ge människor möjlighet att välja tillgång till sportutrustning framför ägande är just en sådan affärsmodell – och därmed ett lysande exempel på cirkulär ekonomi i praktiken.”
– Tobias Jansson, skribent och föreläsare inom cirkulär ekonomi.

 

Vad är cirkulär ekonomi ? Se filmen här.
http://youtu.be/zCRKvDyyHmI
Vinnare av Årets Miljöpris 2015, Guldstänksgalan.
http://youtu.be/WLNawEYXUWg

 

Tack för att du konsumerar klimatsmart!

 

Sporthyras miljöpolicy
Vårt miljöengagemang är en självklarhet för oss. Om vi inte värnar om klimatet får vi inga kalla vintrar. Utan kalla vintrar blir det ingen skidåkning. Och utan vackra sommardagar blir det ingen havspaddling i skärgården eller cykling i fjällvärlden.

På Sporthyra återvinner vi de material vi förbrukar. Vi källsorterar emballage, kartonger, plast, glödlampor, batterier m.m. Vi tänker på att inte förbruka mer el än nödvändigt. Det är viktigt för oss att våra leverantörer tar ansvar för miljö, djurens rättigheter och mänskliga rättigheter. Vi tar avstånd från kläder med päls och vi försäkrar oss om att våra produkter inte är tillverkade i fabriker där det förekommer barnarbete. För våra transporter anlitar vi en seriös transportfirma med en tydlig miljöprofil. Genom att planera våra interna transporter och hyronline-sändningar kan vi även minimera onödiga utsläpp och bespara miljöpåverkan. Vi motiverar våra medarbetare att prioritera tågresor framför bil eller flyg när detta är möjligt. Inga miljögiftiga kemikalier används i verksamheten.